ELSA Projekt to grupa ludzi, którzy stworzyli wspólnie już niejeden projekt. Dzięki wieloletniej współpracy znamy swoje mocne strony i świetnie się uzupełniamy. Doświadczenie i profesjonalizm oraz wypracowane między nami zaufanie przekłada się na zaufanie, jakim obdarzają nas nasi Zleceniodawcy. Zespół stale podnosi swoje kwalifikacje, aby podczas realizacji kolejnych projektów stosować najlepsze możliwe rozwiązania i technologie. 
Elsa Projekt
al.Modrzewiowa 7A
30-224 Kraków
tel.: 012 307 19 63
-
biuro@elsa.com.pl


Firma Elsa Projekt oferuje szeroki zakres projektów z branży elektrycznej, sanitarnej, HVAC i ochrony pożarowej.  Wykonujemy projekty budowlane, przetargowe i wykonawcze z kosztorysami i przedmiarami. Służymy również pomocą i swoją wiedzą przy określaniu standardów instalacji dla projektowanych obiektów.

 • W zakresie instalacji elektrycznych oferujemy projekty:
  • linii zasilających napowietrznych i ziemnych,
  • stacji SN,
  • przyłącza dla obiektów komercyjnych i odbiorów indywidualnych,
  • rozdziel SN, NN, obiektowych, oświetleniowych,
  • rozdzielni wyposażonych w elementy automatyki obiektowej,
  • układy pomiarowe z uwzględnieniem rozbudowanych układów pomiarowych z możliwością zdalnych odczytów np. w BMS,
  • instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
  • systemy monitoringu i sterowania oświetleniem,,
  • instalacji odgromowe i uziemiające,
  • instalacji połączeń wyrównawczych,
  • instalacji siły,
  • trasy kablowe.
 • W zakresie instalacji teletechnicznych oferujemy projekty:
  • systemu sygnalizacji pożaru,
  • dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) z uwzględnieniem symulacji komputerowej,
  • obiektowych systemów nagłaśniających,
  • instalacji detekcji CO i LPG,
  • systemów kontroli dostępu,
  • systemów sygnalizacji włamania i napadu,
  • okablowania strukturalnego,
  • telewizji dozorowej CCTV,
  • systemów telewizji satelitarnej i naziemnej,
  • systemów łączności interkomowej i radiowej,
  • systemów sterowania pożarowego.
 • W zakresie instalacji automatyki i BMS oferujemy projekty:
  • sterowania centralami wentylacyjnymi,
  • sterowania rozbudowanymi systemami wentylacyjnymi,
  • sterowania i monitoringu instalacji obiektowych,
  • automatyki wymiennikowni, kotłowni,
  • systemów zarządzania obiektowego,
  • systemów analizy zużycia mediów,
  • zarządzania automatyką obiektową w oparciu o minimalizację kosztów,
  • systemów automatyki i BMS z uwzględnieniem certyfikatów Leed i Breeam.
 • W zakresie instalacji HVAC oferujemy projekty:
  • projekty wentylacyjnymi i klimatyzacji
  • projekty instalcji CO i CT
  • projekty instalcji chłodniczej
  • projekty kotłowni i wymiennikowni
  • projekty przekłądek i przyłaczy
 • W zakresie instalcji Wod-Kan
  • projekty instalaci ciepłej i zimnej wody
  • projekty kanalizacji ogólnej i deszczowej
  • projekty przekłądek i przyłaczy
  • projekty instalcji hydrantowej
 • W zakresie instalacji ochrony pożarowej
  • projekty instalacji tryskaczowych
  • projekty gaszenia gaszenia gazem lub areozolem